Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

20 meter hög damm kan brista - läckage lagas

Högra fyllnadsdammen vid Spjutmo kraftstation läcker. På sikt kan de här skadorna äventyra dammens säkerhet så nu vill Fortum förstärka fyllnadsdammen med en betongvägg som byggs av runda betongpålar. Ett projekt som beräknas kosta 35 miljoner kronor.

Spjutmo kraftstation som togs i drift 1969 ligger i Österdalälven cirka 15 kilometer uppström Mora. Anläggningen består förutom av kraftstationen med intags- och utskovspartier av fyllnadsdammar på vänster och höger sida.

Den högra fyllnadsdammen är drygt 100 meter lång och upp till 20 meter hög.

Sedan 2006 har Fortum känt till att det finns läckage i den högra fyllnadsdammen. Flera sjunkhål har hittats under dämningsgränsen på slänten mot vattenmagasinet.

Den utredning som gjorts konstaterar att sjunkhålen är tecken på erosion inne i dammen.

Tillfälliga reparationer har genomförts i omgångar då sjunkhålen fyllts med sand.

Dykare har inspekterat sjunkhålen och skadorna betecknas som allvarliga.

"Åtgärder är nödvändiga inom en mycket snar framtid", står det i den utredning som Fortum lämnat till Mark- och miljödomstolen som ska ge tillstånd till förstärkningen av dammen.

Arbetet med förstärkningen beräknas ta sju månader och Fortum vill sätta i gång i april.

Fyllnadsdammen består av flera skikt med olika sten- och jordmaterial. Fortum vill ersätta nuvarande tätning med en vägg av så kallade sekantpålar. Det är runda betongpålar med en diameter på 1,2 meter som gjuts på platsen så att de griper in i varandra.

– Den täta väggen ska utföras utan att magasinet sänks, förklaras det i utredningen.

Mora/Våmhus, Dalälvens och Älvdalens fiskevårdsområdesföreningar har fått möjlighet att yttra sig om Fortums planer.

Åke Bogg som representerar Mora/Våmhus Fvof skriver att de inte accepterar arbetsmetoder som innebär risk för utsläpp som kan skada fiskrom, fiskyngel och fisk.

– Marknadens bästa teknik och kompetens bör användas för att helt minimera risken för utsläpp, skriver Åke Bogg.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att projektet inte medför någon betydande påverkan på miljön.

Om Fortum ska hinna göra förstärkningsarbetet innan vintern måste bolaget få tillstånd att börja innan Mark- och miljödomstolen fattat ett definitivt beslut. Den 15 mars meddelar domstolen om Fortum får tillstånd att sätta igång vissa arbeten innan det slutgiltiga beslutet fattats.