Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Jens Runnberg

ledare liberalBorlänge

Jens Runnberg
Nu pudlar kommunen om S svaga skolpolitik i Borlänge

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Nämndsordförande Monica Lundin (L) har begärt en effektutvärdering under våren av insatserna för att lyfta Maserskolan.

Bild: Mikael Hellsten

Annons

Skolinspektionens granskning 2020 av Maserskolan var följden av ett långvarigt socialdemokratiskt misslyckande i Borlänge kommuns skolpolitik.

Skolinspektionen gjorde en fördjupad analys av de 28 skolor landet som haft långvarigt låga kunskapsresultat och till dem hörde tyvärr Maserskolan.

2010-2019 varierade andelen godkända elever på skolan mellan 50 och 68 procent, med ett snitt på 56 procent.

Skolinspektionen kritiserade 2020 bristen på kontinuitet och bristen på samsyn med rektorn kring relevanta förklaringar till kunskapsresultat och insatsers långvariga effekter.

Stödet till rektorn var ”mycket underutvecklat”, slog Skolinspektionen fast. Hela sektorn var problematiskt organiserad – ”stöd i frågor som rör ekonomi, IT, HR och kommunikation finns att få från kommungemensamma funktioner som inte tillhör bildningssektorn och som sektorns chef inte styr över”. Därutöver föreföll kommunen "i begränsad utsträckning verka för att rektor ska använda det stöd som finns att tillgå”.

Annons

Annons

Vid skolinspektionens granskning kritiserades ”bristande systematiskt kvalitetsarbete” och att Maserskolan inte tilldelades riktade extra resurser utöver den ersättningsmodell som politiker och tjänstemän ansåg redan gynnade skolan.

Det allvarligaste i skolinspektionens rapport var nog ändå grundhållningen till Maserskolan, som från kommunens sida präglades av uppgivenhet.

Förklaringen till resultaten från alla ansvariga var "en hög andel nyanlända elever, samt att skolan är belägen i ett socioekonomiskt svagt område och har fler sådana områden i sitt upptagningsområde".

Därmed hade man inte i tillräcklig utsträckning fokus på vad skolan faktiskt själv kunde göra. "En förutsättning för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete är att förklaringar till de låga kunskapsresultaten också söks i faktorer som kan påverkas". Den så kallade "Masermodellen" var inte effektiv och det fanns lärare som inte följde modellen.

Borlänge kommun fick nio månader på sig att svara på hur Maserskolans problem skulle tacklas på ett nytt sätt och redovisningen till Skolinspektionen är försiktigt lovande.

Kommunen medger nu att det funnits en osäkerhet om vad "kvalitetsutvecklarna" i sektorstaben arbetat med och vilka funktioner de haft. Prognosuppföljning och ekonomistyrning fallerade. Maserskolan har fått riktade extraresurser från 2047 och Asken och hela resursfördelningsmodellen sågs över. Borlänge förbinder sig att inte stanna vid att skolan är verksam med utmanande socioekonomiska villkor.

Annons

Maserskolan ska inte som åren 2010–2019 i samma utsträckning koncentrera sig på "värdegrundsarbete". Kommunen skriver till Skolinspektionen:

Annons

"Rektor har, kring den egna undervisningen, beskrivit att det under en längre tid har funnits en tendens att fokusera på måluppfyllelse i termer av värdegrundsarbete – vilket det har varit svårt att utvärdera effekterna av. Rektor beskriver att det finns ett behov av att öka fokus på måluppfyllelse bortom och parallellt med arbetet kring skolans värdegrund."

Skolans ämneslag har i stället fått i uppdrag att höja elevernas kunskapsresultat – exempelvis genom att eleverna får en bättre förståelse för matematiska begrepp.

Borlänge kommuns svar till Skolinspektionen tyder på en insikt om hur svag skolpolitiken varit. Uppgifterna om ekonomistyrningen och att Maserskolan inte i tillräcklig grad arbetat med påverkbara faktorer är en allvarlig uppgörelse med attityden under ett decennium, som präglats av riktigt dåliga utfall för Borlängeskolorna jämfört med dem i andra kommuner.

En bättre skolpolitik är en avgörande strategisk framtidsfråga för Borlänge.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy