Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Swedenborg (FFS): Vårt budgetalternativ för Ludvika kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Alla elever i Ludvika kommun ska få stöd att få de kunskaper, som hen behöver för att nå sina drömmar. Vi ser gärna att det byggs ett centralt beläget allaktivitetshus, för att skapa en naturlig samlingsplats för såväl unga som äldre i Ludvika kommun.

Barn och unga är vår framtid. Genom att satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla och ger en meningsfull fritid. Vi vill ha fler elevassistenter i skolan, sommarskola för barn och unga som halkat efter i skolan, och utökad verksamhet på skolbiblioteken!

Det viktigaste för en kommun med god livskvalitet är att hela kommunen ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas. Tätort och ytterområden är beroende av varandra för att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En förutsättning för att vilja och kunna leva och bo i ytterområden är att det finns förskolor och skolor i närområdet, anser Folkkampanjen för sjukvården. Vi vill även att förvaltningen ser över finansieringsformen för skolenheter på landsbygden. Istället för att skolor läggs ner vill vi ha beredskap för att övergå till anslagsfinansierade skolenheter om inte elevunderlaget räcker till!

Annons

Annons

Folkkampanjen för sjukvården anser, att kommunen även bör se till att det finns tillgång till en så kallad "Fixar-jour”, det vill säga någon som kan hjälpa äldre invånare med mer riskfyllda vardagssysslor.

Vi föredrar, att minimera neddragningar och effektiviseringar, som oftast gör att personal behöver springa snabbare och de äldre och funktionsnedsatta mera behöver stå för notan.

Som tidigare vill vi införa en kommunal dietist och en kommunal medborgarombudsman samt påbörja införandet av viktiga ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet.

Vi vill ha en mera decentraliserad vård, inte minst för att motverka de ökade transportbehov, som centraliseringarna tyvärr har medfört! Många äldre önskar komma till ett mindre boende gärna med gemensamhetslokaler, som ger möjlighet till socialt umgänge. Denna typ av boende saknas till stor del i kommunen idag. Behovet av boendealternativ dit den äldre kan flytta, när man fortfarande är relativt frisk och pigg behöver tillgodoses.

Vårt idag kommunala sjukvårdsparti vill bredda ungdomars möjlighet till inflytande och vill därför införa Speak app (se Haninge kommun). Vi vill här minska avståndet mellan de unga och politikerna, och öka barn och ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna.

Kommunen måste satsa mer på gång- och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Befintliga cykelvägar måste även förses med belysning där sådan saknas. Det är många kommuninvånare som skulle välja att cykla, om det fanns fler belysta cykelvägar.

Vi vill till sist även införa medborgarförslag till kommunfullmäktige, kommunala medborgarråd och kommunala charetter (allmänna rådslag)!

Ken Swedenborg (FFS), partiordförande

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy