Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Starkare lärlust och bättre skolresultat genom ökat samarbete

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mats Olsson

Annons

I juni 2021 antogs Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Där konstateras att Dalarna står inför ett allvarligt läge med arbetskraftsbrist, inte minst gäller det yrken som lärare, ingenjörer och tekniker.

För att ge barn och unga de bästa förutsättningarna i skolan har vi utvecklat ett målmedvetet och framgångsrikt samarbete under flera år. Falu kommun, Borlänge kommun, 2047 Science Center, Ljungbergsfonden och Högskolan Dalarna har tillsammans arbetat för ökad likvärdighet och stärkt progression genom alla stadier. Tillsammans utgör vi en stark samordnad resurs för utbildning och kompetensförsörjning i Dalarna.

Den samordnade resursen för kompetensförsörjning i Dalarna är framgångsrik, skriver artikelförfattarna. Foto: Arkiv

Annons

Annons

Lärare och rektorer har jobbat strukturerat för att utveckla undervisningen utifrån ett tydligare elevperspektiv, samt att sätta ämnena i en kontext som skapar sammanhang och relevans för eleverna. 2047 Science Center, som idag har pedagoger med olika spetskompetens, verkar som ett nav i kommunernas utvecklingsarbete gällande undervisning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen i grundskolan. De har även uppdrag från Skolverket.

Högskolan Dalarnas projekt Teknikerjakten utgör en viktig kontaktyta mellan högskolan och länets för- grund- och gymnasieskolor. De erbjuder bland annat laborationer med spetsutrustning och medel till utbildningsprojekt. Tillsammans med 2047 Science Center genomför de olika kompetensutvecklingsinsatser för lärare i hela Dalarna, samt lyfter fram målbilder och förebilder för ungdomar genom kontakt med företag, forskare och ingenjörer. Ljungbergsfonden har investerat drygt 60 MSEK i utrustning, utvecklingsinsatser och struktur samt initierat nätverk och samarbeten.

Måluppfyllelsen i ämnen som matematik, fysik, kemi, m.fl, har ökat som följd av det målmedvetna arbetet, skriver artikelförfattarna. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Hur kan vi säga att arbetet är framgångsrikt?

Förstahandsansökningarna till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är procentuellt betydligt högre i Falun och Borlänge än medelvärdet nationellt. Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet i Falun utökade från två till tre klasser 2021. Kvaliteten på undervisningen ökar och blir mer likvärdig. Uppföljningen 2020 i Falu kommun visade att lusten att lära ökar liksom måluppfyllelsen i årskurs nio för matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Även Borlänge kommun kan se positiva effekter vad gäller betygsresultaten i årskurs nio, en negativ trend har bromsats upp och kunskapsresultaten ökar. I Borlänges förskolor har barnen erbjudits fler digitala lärmiljöer vilket, enligt det systematiska kvalitetsarbetet, har ökat barnens nyfikenhet och glädje i lärprocessen.

Annons

Annons

Samarbetet inom ramen för Dalastrategin 2030 har lett till att andelen förstahandssökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är högre i Falun och Borlänge, än nationellt. Foto: Arkiv

Vi gläds åt att Dalastrategin betonar att kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation, samt att bildning och kompetens är avgörande för samhällsutvecklingen. Att arbeta ihop målfokuserat, hitta nya sätt att samverka, samarbeta - eller som vi säger ”samskapa” - är nyckeln till framgång.

Sara Jons VD Ljungbergsfonden, Henrik Janols VD 2047 Science Center, Gustaf Malmberg Grundskolchef Falu kommun, Björn Ljungqvist (M) ordförande Barn och Utbildningsnämnden Falu Kommun, Ulrika Forssell Skolchef Borlänge Kommun, Monica Lundin (L) ordförande Barn och Utbildningsnämnden Borlänge Kommun, Patrik Kenger Prefekt Högskolan Dalarna, Johan Sonne projektledare Teknikerjakten Högskolan Dalarna

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy