Annons

Annons

Debatt
Debatt: Integration är inte folkbildningens ansvar – SD kräver klargörande från regeringen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Aron Emilsson (SD) och Angelika Bengtsson (SD).

Bild: Arkivbild

Annons

Folkbildningen har en viktig funktion i ett demokratiskt och fritt samhälle. Genom bildning utökas befolkningens såväl som individers möjligheter till självförverkligande men även förmågan till ett aktivt deltagande i samhällets demokratiska processer.

Under demokratins historia och framväxt har folkbildningen spelat en viktig roll vilket den gör än idag och kommer att göra även i framtiden. I det politiska samtalet råder nu en del meningsskiljaktigheter kring folkbildningens roll och vad skattemedel bör gå till avseende detta. Som socialkonservativt parti har vi sverigedemokrater länge påtalat vikten av att se folkbildningen med dess ursprungliga syfte och möjligheter. Den är en instans för förkovring, självförverkligande, personlig utveckling och ett komplement till det offentligas utbildningsalternativ. Inte minst är den även en väg till social gemenskap.

Annons

Folkbildningsrådet släppte nyligen en undersökning som bland annat rör den distansbaserade undervisning som man övergått till under pågående pandemi. Undersökningen visar markanta skillnader i hur olika kurser fungerat när man bedrivit undervisningen digitalt istället för under fysiska lektioner. Gällande allmän kurs och särskild kurs anges att 9 respektive 8 procent fungerat mindre bra eller inte alls. Gällande studiemotiverande folkhögskolekurs och satsningen ”Svenska från dag ett” anges att 41 respektive 39 procent har fungerat mindre bra eller inte alls. Det är anmärkningsvärt att satsningar inom folkbildningsväsendet levererar siffror likt dessa på grund av alternativ undervisningsmodell samtidigt som kurser inom folkhögskolornas grundutbud tycks fungera relativt väl vid jämförelse.

Annons

Cassandra Sundin (SD) och Jonas Andersson (SD).

Bild: Arkivbild

Annons

Sverigedemokraterna har länge kritiserat satsningen ”Svenska från dag ett” av flera skäl. Den grundläggande utgångspunkten är frågan om huruvida våra folkhögskolor, som erhåller statligt stöd, ska bedriva verksamhet som egentligen inte är folkbildningens uppgift och syfte. För oss är detta i mångt och mycket en principiell fråga. Vidare är det intressant att diskutera vad satsningar likt denna genererar för samhällsnytta om syftet egentligen tillhör andra samhällsinstanser vilket exempelvis integration gör.

Allt detta sammantaget påkallar nödvändiga reformer för att folkbildningen ska fungera i alla sina delar och värna sitt ursprungliga syfte. Regeringen bör klargöra vad syftet är med att flytta ansvarsområden från andra samhällsinstanser till folkbildningen utan vare sig en långsiktig plan eller en djupare analys av genomförandet och resultatet.

Annons

Cassandra Sundin (SD), riksdagsledamot och ersättare i kulturutskottet

Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Angelika Bengtsson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet

Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy