Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt special valet 2018

Jimmie Åkesson (SD): Vi vill göra Sverige bättre – på riktigt!

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.

Annons

Sverige är ett splittrat land. Den gemensamma idén om ett socialt kontrakt mellan medborgarna, baserat på tillit och tilltro, undergrävs för varje dag som går. De kulturella, sociala och ekonomiska klyftorna går som en kil rakt igenom städer. Rakt igenom samhällen. Rakt igenom det som en gång var det Sverige vi minns.

Vi sverigedemokrater kommer aktivt arbeta för att stoppa denna utveckling. Inför valet 2018 har vi lanserat en bred valplattform. I denna valplattform återfinns även våra fyra fokusområden som kommer att belysas extra mycket i valrörelsen; (1) Sjukvård, (2) sammanhållning, (3) migrationspolitik samt (4) kriminalpolitik. Dessa fyra områden är avgörande för det samhällsbygge vi eftersträvar.

Annons

De senaste årens negativa trend har slagit hårt mot de som är i allra störst behov av vård och hjälp.

Annons

1. Ett land med ambitioner har en sjukvård där kvalitén, och inte minst tillgängligheten, är i världsklass. Sverige har tidigare uppfyllt dessa kriterier, men har numera de längsta vårdköerna i hela Europa. De senaste årens negativa trend har slagit hårt mot de som är i allra störst behov av vård och hjälp. Det är dessutom så att du som svensk medborgare kan åsidosättas till förmån för personer som vistas i landet illegalt. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna bland annat:

Att arbetsmiljön kraftigt förbättras inom vårdyrkena där fler händer i yrket är centralt. Genom vårt förslag om rätt till heltid kan vi från statens sida skyndsamt påbörja säkerställandet av en bättre arbetsmiljö för personalen.

Att skapa förutsättningar för en mer jämlik sjukvård över hela landet. Tydligare nationell reglering krävs, och möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet från landstingen till staten bör utredas.

Att den i praktiken kostnadsfria sjuk-och tandvården för illegala invandrare avskaffas. Tydliga regelverk för icke medborgares rätt till skattefinansierad välfärd införs.

Sverigedemokraterna har fyra fokusområden som de vill belysa extra mycket i årets valrörelse.

Vi måste återuppbygga sammanhållningen i landet

2. Ett land som Sverige hämtar sin kraft i ett starkt socialt kapital. Sett inom ramen för denna kontext är känslan av samhörighet central. För att nå denna känsla krävs tillit och tilltro till varandra. Detta kitt av samspelande faktorer har historiskt sett tjänat vårt land väl. Tanken om att vi bygger landet tillsammans, att vi tar ansvar för varandra och att den som kräver sina rättigheter också måste fullgöra sina skyldigheter, har dock tyvärr helt försvunnit från den politiska agendan. Vi måste återuppbygga sammanhållningen i landet, och för att nå dit presenterar Sverigedemokraterna bland annat följande förslag inför valet 2018:

Annons

Annons

Att medborgarskapets betydelse värnas och uppgraderas. En tydlig skiljelinje mellan medborgare och icke medborgare, kopplad till de generella välfärdsystemen ska upprättas.

Att det införs en civilkuragelag och en medborgarplikt inom vilken medborgare utöver värn och civilplikt också förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter.

Att den svenska kulturen tillgängliggörs i högre utsträckning. Bland annat genom att införa kulturlotsar som har en tydlig roll i att integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter. Kulturlotsarna ska arbeta utifrån ett brett perspektiv kopplat till inkludering. Sverigecenter skall etableras i utanförskapsområden.

Många migranter kommer till Sverige från Danmark via Danmarksbron.

Bild: TT

Det är orimligt att migranter passerar flera säkra länder för att ta sig till just Sverige

3. Sveriges akuta tillstånd är i allra högsta grad en konsekvens av den ansvarslösa migrationspolitiken, där både nuvarande samt tidigare regeringar står som ansvariga. Haveriet är tydligt; segregationen breder ut sig, välfärden urholkas och tryggheten minskar för varje dag som går. I dag vistas tiotusentals personer i landet illegalt, varav en stor del har okänd identitet. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna bland annat:

Att förutom ett mycket begränsat antal kvotflyktingar via FN:s kvotflyktingsystem, verka för en nollvision av asylinvandrare från länder som inte direkt angränsar till Sverige. Det är orimligt att migranter passerar flera säkra länder för att ta sig till just Sverige, där dagens välfärdsförmåner är en tydlig pull-faktor.

Annons

Att försörjningskraven vid anhöriginvandring skärps kraftigt med syfte att motverka överbelastning av välfärdsystemen och kommunerna.

Annons

Att polisen ges utökade möjligheter att eftersöka personer som visats i landet illegalt, öka antal förvaringsplatser och möjliggöra för längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas omedelbart.

Ett land som inte kan upprätthålla lagen och säkerställa tryggheten för sina egna medborgare är ett land i kris.

4. När skotten väcker dig mitt i natten. När bilen på andra sidan gatan står i brand. När din granne stänger in sig på kvällarna av rädsla för att gå ut. Det är då verkligheten slår till. Insikten om att Sverige mår dåligt blir allt mer tydlig för varje gängsammandrabbning som sker, för varje gång poliser blir beskjutna och för varje gång tungt kriminella brottslingar ses ströva omkring i frihet mitt bland vanliga, hederliga medborgare. Ett land som inte kan upprätthålla lagen och säkerställa tryggheten för sina egna medborgare är ett land i kris. Sverigedemokraterna kommer aldrig vika sig en tum för de som utmanar lag och ordning och kränker människors integritet på daglig basis. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna bland annat:

Att det införs breda straffskärpningar. Särskilt angeläget är det att höja minimistraffen för upprepade och grova brott. Livstidsstraff skall innebära livstid för de särskilt farliga brottslingarna.

Att det införs obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar, och att medborgarskapet återkallas vid terrorbrott. Det kan inte vara rimligt att de som förbrukar det förtroende ett medborgarskap innebär ska få fortsätta vistas i landet.

Annons

Att polisyrkets status återupprättas. Kraftiga anslagshöjningar till polisen skall användas till fler poliser, höjda löner och fler karriärvägar. Dessutom vill vi ge polisen fler möjligheter att garantera sin egen säkerhet. Vi vill se ökade befogenheter att bära tjänstevapen utanför tjänsten, utökad nödvärnsrätt och skärpta straff för hot mot tjänsteman. Ett hot mot en polis skall alltid betecknas som ett grovt brott.

Annons

Sverigedemokraterna är det enda parti som konsekvent stått upp för realism och ansvarstagande. Vi vill förändra. Vi vill göra Sverige bättre. Vi vill återupprätta det land Sverige en gång har varit, och kan bli igen. På riktigt.

Jimmie Åkesson

Partiledare Sverigedemokraterna

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy