Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

#intestraffritt

DEBATT: Moderaterna: Inför specialistgrupper för sexualbrott – och gör det lättare att kameraövervaka #intestraffritt

"På Alliansens initiativ har riksdagen nyligen krävt att regeringen senast i vår ska lägga fram ett förslag som innebär att polisen ska kunna sätta upp övervakningskameror utan att behöva gå via ett byråkratiskt ansökningsförfarande", skriver Tomas Tobé (M), ordförande justitieutskottet. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Annons

Vi har under senare tid sett en mycket oroande utveckling vad gäller sexualbrotten. Antalet personer som uppger att de utsatts för sexualbrott har ökat markant. Till exempel uppger fler än 70 000 unga kvinnor (16-24 år) att de utsatts under 2016.

Samtidigt visar personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott, en negativ trend. Andelen uppklarade brott uppgick 2016 till elva procent, det är en minskning jämfört med 2015 med tre procentenheter. Färre brott klaras alltså upp.

Bortsett från det olyckliga i sig med att många personer som begått sexualbrott inte döms till straff skickar det även en mycket olycklig signal till brottsoffer för sexualbrott som i värsta fall kan leda till att färre orkar anmäla. En sådan utveckling är inte värdig en rättsstat som Sverige. Betydligt fler brott måste utredas, lagföras och leda till straff.

Annons

Annons

Sexualbrott hör till den typen av brott som ofta är särskilt svåra att utreda. Brotten begås många gånger utan insyn från andra än gärningsman och brottsoffer. Bevisningen är typiskt sett mer begränsad än i andra brottmål.

Därför är den bevisinhämtning som faktiskt sker under förundersökningen helt central för att en eventuell lagföring ska komma till stånd. Det innebär bland annat att utredarnas kunskap och engagemang är helt avgörande faktorer för att fler våldtäktsärenden ska klaras upp.

Av sexualbrottskommitténs betänkande från förra året framgår dock att det på vissa håll inte anses som eftertraktat att arbeta med sexualbrottsutredningar och att det inte är ovanligt att utredare väljer att prioritera utredningar om andra grova våldsbrott.

Sexualbrottskommittén påpekar vidare att sexualbrotten inte har fått en tydligt definierad plats i den nya polisorganisationen och att sexualbrottsutredningar ofta får vänta till förmån för utredningar av andra brott.

Moderaterna har mot denna bakgrund krävt att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner.

Då kan relevant kunskap om hur man framgångsrikt arbetar med sexualbrottsutredningar spridas över hela landet. Förbluffande nog saknar regeringen egna förslag som de facto skulle medföra en förändring när det gäller polisens utredningar i sexualbrottsärenden.

Utöver särskilda utredningsgrupper måste polisen få bättre verktyg. Det handlar bland annat om övervakningskameror och tillgång till lagrade uppgifter om elektronisk kommunikation.

Annons

På Alliansens initiativ har riksdagen nyligen krävt att regeringen senast i vår ska lägga fram ett förslag som innebär att polisen ska kunna sätta upp övervakningskameror utan att behöva gå via ett byråkratiskt ansökningsförfarande.

Annons

Tillgång till lagrade uppgifter om elektronisk kommunikation är ofta av helt avgörande betydelse för de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete med att utreda brott.

Därför är Moderaterna mycket tveksamma till det förslag om att begränsa polisens tillgång till datalagrade uppgifter som för närvarande bereds vid regeringskansliet. Regeringen bör ta intryck av att man från polishåll beskriver förslaget som en katastrof. 

Även andra åtgärder måste vidtas. Det handlar om att höja straffen för alla våldtäktsbrott – det vill säga även i de cirka 85 procent av fallen då gärningsmän döms för våldtäkt av normalgraden där straffskalan varit oförändrad i mer än 50 år.

Det handlar också om att preskriptionstiderna för sexualbrott måste bli längre, att skadeståndsbeloppen dubblas och att en bred kartläggning görs av de sexualbrott som begås i dag. Om regeringen menar allvar med att bekämpa sexualbrotten bör de stödja även dessa förslag.

Tomas Tobé (M), ordförande justitieutskottet

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy