Bilda straffas med uteblivet bidrag i tre år

Kommunen har krävt och fått tillbaka 286 000 kronor i felaktigt utbetalda bidrag och nu straffas studieförbundet Bilda med att bli helt utan pengar från Ludvika kommun under tre år.

Inte heller Folkuniversitetet får några pengar i år som en konsekvens av att man inte lämnat de uppgifter som kultur- och fritidsförvaltningen begärt.

Frågan var uppe till behandling när arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden hade sitt ordinarie möte i veckan och man förslår att nämnden vid sitt kommande möte ska ta beslut om att inte lämna något kommunalt bidrag till de två studieförbunden.

– Dom pengarna fördelas i så fall i stället på övriga studieförbund i kommunen. Det är rimligt att Bilda under de tre åren får visa att de är beredda att följa reglerna, säger förvaltningschefen Bo Sundqvist.

Det var under en revision i slutet på förra året det framkom att studieförbundet Bilda – med kyrklig anknytning – felaktigt tillskansat sig både kommunala och statliga bidrag för kulturverksamhet på äldreboenden i Ludvika.

Kommunen skickade ett återbetalningskrav på 286 000 kronor till Bilda, pengar som ganska snabbt betalades in. Dessutom polisanmäldes Bilda av Ludvika kommun.

Förtroendet för Bilda fick sig en rejäl törn och som nu tar sig ett konkret uttryck i att studieförbundet blir utan ekonomiskt stöd från Ludvika kommun i åtminstone tre år.

– Förra året fick Bilda 116 000 kronor i bidrag och skulle i år ha fått nästan dubbelt så mycket om vi inte upptäckt felaktigheterna, uppger Bo Sundqvist.

Mest i år får ABF med 738 000 kronor, en höjning från 655 000 kronor i fjol. Vuxenskolan får 420 000 kronor och Medborgarskolan 347 000 kronor.

Totalt får sju studieförbund 1,8 miljoner kronor.

I bidragssystemet för folkbildningen läggs ett stort ansvar på studieförbunden att själva vara noggranna med sin internkontroll, så att verksamheten motiverar de bidrag från stat och kommun man får.

– Det bygger på ett förtroende studieförbunden fått, konstaterar Bo Sundqvist.

En översyn av bidragsreglerna pågår i kommunen, som införs stegvis och som ska verka fullt ut från och med 2015.

Även när det gäller kommunens bidrag till idrotts- och kulturföreningar pågår en revidering.

– Vi vill ta bort en del administrativa uppgifter från föreningarna för att de i stället ska kunna fokusera mer på verksamheten. Det ligger kvar för mycket krångliga byråkratiska regler sedan förr, hävdar Bo Sundqvist.

Dela
  • +1 Intressant!