Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privat vårdcentral lägger ner

/
  • Mattias Eld ser ingen ljusning rent ekonomiskt.
  • Åsa Ljungqvist kommer ursprungligen från Hedemora och ville erbjuda ortsborna mångfald, tillgänglighet och konkurrens inom sjukvården.
  • För knappt två år sedan invigde grundaren och vd:n Åsa Ljungqvist Vårdcentral Södra Dalarna tillsammans med läkaren och verksamhetschefen Mattias Eld i det gamla tingshuset i Hedemora. Sedan Landstinget Dalarna sänkte ersättningen per patient vid årsskiftet, går verksamheten back. På måndag stänger de dörrarna till lättakuten och inom kort går de nedför trappan för gott.

Vårdcentral Södra Dalarna går snart i graven.
– Sedan landstinget sänkte patientersättningen har vi ingen möjlighet att driva verksamheten vidare, säger Åsa Ljungqvist. Det är otroligt sorgligt.
– Efter fyra månader går vi redan 1,4 miljoner back, berättar Mattias Eld. Vi har försökt med åtstramningar men nu har vi kommit till vägs ände.
Redan på måndag stängs dörrarna till lättakuten, men personalen lovar svara i telefonen och ta emot patienter i trängande behov.
– Vi ska också jobba för att på ett säkert sätt överföra patienterna till ny vårdtagare.

Annons

Den 25 augusti 2010 invigdes Vårdcentral Södra Dalarna av socialminister Göran Hägglund. Knappt två år senare läggs den ned.

– Vi har gjort allt vi kan för att fortsätta driva verksamheten, men det är ekonomiskt omöjligt. Efter fyra månader har vi ett underskott på 1,4 miljoner, säger läkaren och verksamhetschefen Mattias Eld.

– Moderbolaget har gått in med koncernbidrag för att täcka förlusten, men nu finns inga mer pengar att hämta där, säger grundaren och vd:n Åsa Ljungqvist.

Båda är bedrövade över situationen. De hade hoppats kunna effektivisera och strama åt verksamheten ytterligare, men nu går det inte mer förklarar de.

– Det är svårt att skära ner, vi måste följa vårdavtalet vi har med landstinget och då kan vi inte förlora mer personal, säger Ljungqvist.

I dag finns 4 232 patienter inskrivna på Vårdcentral Södra Dalarna med tillgång till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, psykoterapeut, arbetsterapeut, läkarsekreterare, kassörska ...

– Fram till månadsskiftet mars/april var vi 22 stycken i personalen, säger Ljungqvist. Nu är vi bara 8-10 kvar.

– På grund av åtstramningarna har vi tappat en hel del personal. Vi har gett löpande information om läget, så några har valt att söka andra jobb.

Den privata vårdcentralen får inte betalt för varje patientbesök. I stället får den en fast ersättning av landstinget för varje patient, oavsett hur många besök som görs.

Nytt avtal skrivs varje år och i det senaste avtalet valde Landstinget Dalarna att sänka ersättningen.

– Eftersom ersättningen ska vara konkurrenskraftig mellan privat och offentlig vård, trodde vi att den skulle bli tillräckligt stor för fortsatt drift.

Till en början var det svårt att förutse hur förändringen skulle slå, men när de gjorde en kontrollbalansberäkning för en månad sedan, stod det klart för dem:

– Vi årsskiftet gick vi jämt upp och i april var vi 1,4 miljoner back. Hela underskottet har kommit på fyra månader. Även om vi kör på minimal bemanning, får vi förlust i slutändan, säger Eld.

– Det är en orimlig situation, säger Ljungqvist, särskilt om någon blir sjuk. Vi måste kunna uppfylla vårdkraven.

Första verksamhetsåret gick med 200 000 kronor i vinst.

– Det såg väldigt bra ut och vi ämnade fortsätta i samma anda. Vårt mål var att göra något riktigt bra för våra patienter, ge dem valmöjlighet och tillgänglighet, säger Åsa Ljungqvist.

De hade långt gångna planer på att öppna en filial i Avesta för att få större patientunderlag och optimera bemanningen, men valde att avvakta.

Små orter som Hedemora och Avesta gör en dylik verksamhet sårbar.

– Med det ursprungliga avtalet hade vi kunnat fortsätta driva en bra verksamhet i Hedemora med nuvarande patientstock, men nu krävs minst 6 000 patienter.

Därför stängs dörrarna på det gamla tingshuset på måndag. På tisdag sätter de sig i möte med landstinget Dalarna för att få diskutera detaljer runt avvecklingen.

Vad händer med patienterna?

– Vi stänger lättakuten direkt men kommer att svara i telefonen och ta hand om patienter med trängande behov.

– Vår önskan är att vi under avvecklingstiden får möjlighet att hjälpa patienter till ny vårdgivare. Vi vill då prioritera patienter med pågående medicinsk utredning och behandling.

Eld nämner cirka 200 diabetiker, 50 som har blodförtunnande behandling, 50 på sjukgymnastiken, 100 med psykisk ohälsa samt andra fortlöpande behandlingar.

– Vi har nog 1 000 patienter där det finns stort behov att överföra information till rätt instans. Ingen patient ska behöva bli drabbad.

Annons
Annons
Annons